Pedagogina

“Parhaimmillaan laulu on kokonaisvaltaista kehoterapiaa, jolla voi hoitaa itsensä ja yleisönsä.”

Minä opettajana

Laulunopetus alkoi osaltani jo musiikkipedagogiopintojen alussa harjoitusoppilaiden myötä. Koen, että opettaminen liittyy vahvasti siihen kuka olen laulajana. Opettaminen ohjaa laulamistani ja laulaminen opettamistani. Minun on vaikea kuvitella, miten hahmottaisin oman laulajaidentiteettini, jos siihen ei kuuluisi opettajuus, sillä intohimoni opettamiseen on vähintään yhtä suuri kuin laulamiseenkin. Jo OAMK-vuosina opetin paljon yksityisesti, sekä vuoden verran Oulun musiikkikoulussa. Opintojeni edetessä olen opettanut yhä enemmän ja laajentanut opettamistani yksityisopettamisesta myös muille pedagogian toimialoille. Olen toiminut esimerkiksi musiikinharjoittajana ja äänenkäytön valmentajana Kivinokan kesäteatterissa kaudesta 2021 lähtien. Syksyllä 2022 aloitin laulun tuntiopettajana Lahden konservatoriossa, ja viimeisen vuoden aikana olen tehnyt äänenmuodostajan töitä mm. Cantores Minores -kuorolle ja Helsingin Filharmoniselle kuorolle. Oppilaideni joukossa on ollut edustajia kaikista laulutyyleistä ja ikäluokista seitsemänvuotiaasta seitsemänkymppiseen.

Hinnasto

1 tunti (60min) 55€
5 tuntia (60min) 200€ (40€/tunti)
Zoom-tunti (60min) 40€

Kysy hintaa:
– ryhmätunnit
– musiikin harjoittaminen esim. musiikkiteatterit
– äänenmuodostus kuoroille
– äänenkäytön valmennus äänityöntekijöille

Opetusfilosofiani

Opettamiseni perustuu oppilaslähtöisyyteen, musiikin tarkoituksen ja laulamisen ilon esille tuomiseen sekä terveen ja tyylinmukaisen äänenkäytön löytämiseen. Laulutuntini alkavat usein kysymällä, mitä oppilas haluaa tänään oppia. Rakennan tunnin toiveen mukaan, ja parhaan osaamiseni mukaan pyrin auttamaan oppilasta löytämään tavoitteensa sekä antamaan tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia harjoituksia. Opettamiseni tavoite on antaa sellaisia työkaluja, joilla oppilas voi omatoimisesti harjoitella tavoitteitaan turvallisesti ja tehokkaasti. Laulutekniikka ja fysiologia linkittyvät opetuksessani vahvasti keholliseen tunnetyösentelyyn ja tekstin tulkintaan. Ilman kehotietoutta tunneilmaisu saattaa rajoittua, ja ilman tunnetyöskentelyä keho ei välttämättä pysy mukana. Parhaimmillaan laulu on kokonaisvaltaista kehoterapiaa, jolla voi hoitaa itsensä ja yleisönsä.

Olen opettanut runsaasti eri tyylejä musikaalista oopperaan ja popista heviin, joten ymmärrykseni siitä, mitä eri laulutyylit vaativat äänifysiologisesti ja tyylillisesti, on laaja. Olen onnekseni saanut työskennellä monipuolisissa taiteellisissa ympäristöissä, ja saanut opetusta eri laulutyylien pitkän linjan ammattilaisilta. CVT-perustainen pop/jazz-laulun opiskelu Oulussa sytytti kipinän myös laulun tutkimukselle ja metodiikan opiskelemiselle. Tästä syystä tein opinnäytetyöni klassisen laulun ylimenoista (Ylimenoalueet klassisessa laulussa: Fysiologisia, akustisia ja pedagogisia näkökulmia – Theseus), jonka johtopäätöksiä voidaan soveltaa kaikissa laulutyyleissä. Olen myös suorittanut Estill-metodin Level 1 ja Level 2 -kurssit. Pyrin jatkuvasti lisäämään ymmärrystäni ja laajentamaan näkökulmiani niin, että pystyisin parhaalla mahdollisella tavalla auttamaan oppilaitani heidän tavoitteissaan.